• Na twee en half jaar weer een Algemene Ledenvergadering. Het zal geen “gewone” vergadering worden. Een herkenbaar onderwerp is de uitreiking van de kampioensspelden. Ook worden na drie jaar weer de commissies en het bestuur gekozen of herkozen. En uiteraard geven we een overzicht hoe Robur et Velocitas de coronaperiode is doorgekomen. Dat doen we financieel maar ook wat betreft andere aspecten. En ook nu weer luiden we de noodklok als het gaat om de invulling van de commissies en bestuur. Dit wordt echt een grote bedreiging en daarover meer in de vergadering.

  Dus: dinsdag 21 juni om 20.00 in het fraaie clubhuis van Robur et Velocitas aan de Anklaarseweg.

  Agenda

  1.   Opening door de voorzitter
  2.   Ingekomen stukken / mededelingen
  3.   Notulen van de vergadering van 7 januari 2020
  4.   Uitreiking kampioensspelden aan Robur 35+ zondag
  5.   Hoe is Robur de coronaperiode doorgekomen?
  6.   Financiën seizoen 2020/2022
        a.  Jaarverslagen penningmeester
        b.  Verslagen financiële commissie
        c.  Vaststellen contributiebedragen
        d.  Vaststellen begroting 2022-2023
  7.   Verkiezing commissies
  8.   Verkiezing bestuursleden
  9.   Hoe verder met Robur et Velocitas
  10. Rondvraag
  11. Sluiting ALV

  Voorstellen van leden ter behandeling in de algemene ledenvergadering moeten uiterlijk op 20 juni 2022 voor 20.00 uur bij het bestuur zijn ingediend. Nadien ingekomen voorstellen kunnen alleen in behandeling worden genomen met goedkeuring van het bestuur. De notulen van de ALV van 7 januari 2020 zijn eerder verschenen in Rood Wit en zullen voorafgaande aan de vergadering van 21 juni klaarliggen op de vergadertafel.

  bestuur Robur et Velocitas