• ALV benoemt Rene Bloemhard tot Erevoorzitter bij afscheid bestuur.

   

   

   

  Dinsdag 25 juni 2019 de voorjaars ALV.

    

  Om stipt 20.00 trapt deze vergadering af. Een memorabele vergadering omdat het huidige bestuur een stap terug gaat doen en zich niet meer herkiesbaar stelt. Het bestuur blijft wel demissionair zaken oppakken tot dat er een nieuw bestuur is aangesteld. Tijd voor een andere groep om de vereniging verder door te ontwikkelen.
   
  Een ALV met op de agenda onder meer de verkiezing van de commissies en het bestuur. Op dit punt in de vergadering neemt bestuurslid Koos Rooseboom het woord en verteld de Algemene leden vergadering in het kort wat zoal de redenen zijn om vandaag voorzitter Rene Bloemhard in het zonnetje te zetten. Hierna verzoekt hij de Algemene ledenvergadering dan ook om akkoord te gaan met de voordracht tot benoeming van Rene Bloemhard tot Erevoorzitter. De vergadering stemt met groot applaus in met deze benoeming, waarna Rene de oorkonde Erevoorzitter overhandigd krijgt door de secretaris. Met een persoonlijke speech bedankt Rene de vergadering voor de benoeming tot erevoorzitter.
   
  Rene is al meer dan 50 jaar lid van Robur. En als zodanig sportief maar ook altijd als vrijwilliger in verschillende functies actief geweest bij Robur. In de zaal en op het veld, met Sutton, de jeugd, de sponsoren , BC en noem maar op. Feitelijk is hij betrokken bij alle zaken die zich voltrekken in de vereniging. En o.a. het feit dat hij in 2003 samen met een groep van 7 enthousiastelingen een nieuw bestuur samengesteld heeft die bestuurlijke vernieuwing als mede de accommodatie vernieuwing gerealiseerd heeft, is de reden om de Algemene leden vergadering een voordracht te doen tot het benoemen van Rene tot erevoorzitter van Robur et Velocitas. Rene is zelf in 2007 voorzitter geworden door het stokje over te nemen van toenmalig voorzitter Lex Dekker. Van dit oorspronkelijke bestuur zijn alleen Rene Bloemhard en John van Beek(secretaris) nu nog actief.
   
  Een titel, Erevoorzitter, die voormalig voorzitter Jan Kramer in 1985 als laatste voorzitter ten deel viel.
   
  Aansluitend werd Rene door Benjamin Verhoef, afgevaardigde van Robur 3 senioren, vol lof toegesproken en bedankt middels een Robur shirt met de tekst: de veurzitter uitgereikt door Patrick van Sermond.
   
  Tevens werd in deze ALV, ons lid Jeroen de Bie benoemt tot Lid van Verdienste. Dit voor zijn inzet naar de vereniging op diverse vlakken, maar met name voor zijn werkzaamheden als eindredacteur van het Rood Wit magazine, welke hij sinds mensenheugenis op zich genomen heeft. Ook Jeroen neemt afscheid van deze werkzaamheden.