• Commissie Sportiviteit en Gedrag Robur et Velocitas

  Taken voor deze commissie zijn:

  • Advies aan bestuur
  • Voorlichten en informeren trainers, leiders, spelers, ouders
  • Onderzoeken en beoordelen conflicten en incidenten
  • Beleid en actieplan opstellen/actualiseren

  Momenteel bestaat de commissie uit:

  • Mirjam Jebbink, tevens Vertrouwenscontactpersoon
  • Marcel Schreuder, trainer en bestuurslid jeugd
  • Jean Paul Lerou, Algemeen Coördinator
  • René Bloemhard, vertegenwoordiger bestuur

  De commissie is nog naarstig op zoek naar uitbreiding.

  De thema’s waar deze commissie zich momenteel mee bzzig houdt

  1. VCP en grensoverschrijdend gedrag (seksuele intimidatie, discriminatie, pesten)
  2. Vrijwilligers en VOG
  3. Alcohol, roken en drugs
  4. Teamplan voor spelers en ouders

  Toelichting op deze punten:

  VCP

  Hiervoor hebben we het liefst twee personen, een man en vrouw. Wat cruciaal is, is de vindbaarheid en de bereikbaarheid  (via website en mailadres), de informatieverstrekking (benoemen procedure, situaties). De  taken van de VCP zijn: een luisterend oor zijn, advies geven aan het bestuur, een doorverwijsfunctie, registratie van incidenten.

  Vrijwilligers en de VOG

  Opstellen van een gedragscode voor alle doelgroepen waaronder de vrijwilligers: zo doen we dat bij Robur. Wat betreft de VOG wordt nu de kaders vastgesteld:

  • Voor wie? In eerste instantie voor alle jeugdtrainers vanaf 16 jaar. Het bestuur zal de VOG als eerste aanvragen als voorbeeld voor de overigen.
  • Procedure aanvraag VOG via Robur wordt nu uitgewerkt.
  • De registratie en het beheer van de VOG’s moet geborgd worden.
  • Alles met betrekking tot de VOG moet worden toegelicht aan alle betrokkenen, trainers, leden, ouders.

  Beleid op alcohol, drugs en roken

  De commissie houdt zich bezig met het opstellen van beleid en doen van voorstellen naar het bestuur met betrekking tot het gebruik van alcohol, roken en drugs.