•  

  Contributies seizoen 2019-2020

  Robur et Velocitas werkt met automatische incasso’s voor de inning van contributie, boetes en kledinglease.

   

  Kleding Lease

  Deze bedraagt voor elk jeuglid 20 euro en zal 25 september 2019 geïncasseerd worden.

   

  De contributie

  Deze wordt in 2 termijnen geïncasseerd. De halfjaarlijkse contributie wordt tezamen met de kosten van de jaarlijkse kledingbijdrage (20 euro) in de laatste week van oktober 2019 (26 oktober) en in de laatste week van februari 2020 (26 februari) de halfjaarlijkse contributie van uw rekening geïncasseerd.

  Wanneer de betaling niet of niet volledig is bijgeschreven zal de AV & CV Robur et Velocitas dit aan de betreffende speler/ouder/verzorger melden. Bij uitblijven van de betaling zal de speler niet gerechtigd zijn om wedstrijden te spelen voor zowel competitie als bekerwedstrijden.

  Indien de bank de afgeschreven gelden om wat voor reden dan ook storneert, dan zal de het betalen bedrag worden verhoogd met €10,00 aan administratie- en incassokosten. Dit bedrag dient tegelijk met de openstaande contributie te worden voldaan.

   

  Boetes

  Leden, die aan AV & CV Robur et Velocitas een machtiging hebben verleend voor het innen van de contributie, machtigen tevens de vereniging voor het innen van boetes en/of administratiekosten, die door de KNVB zijn opgelegd.

   

  Opzeggingen

  Een lid die gaat vertrekken bij Robur, kan zich aanmelden bij de nieuwe vereniging. Deze zet de overschrijvingsprocedure in gang. Robur blokkeert de overschrijving bij een betalingsachterstand. Als de betaling is voldaan wordt de blokkade opgeheven en kan de overschrijving worden goedgekeurd.
  Een lid die zich aanmeldt bij Robur et Velocitas levert het aanmeldingsformulier in bij de ledenadministratie. Deze zet dan de digitale overschrijfprocedure in gang. Blokkades door de te verlaten vereniging dienen eerst te worden opgeheven, voor dat de overschrijving kan worden goedgekeurd.