• Gedurende de vakantie periode is het niet toegestaan gebruik te maken van de velden van Robur et Velocitas. Medio augustus beginnen de trainingen weer. Dan kan er op de reguliere uren weer getraind worden.

    Het spijt ons dat we deze beslissing hebben moeten nemen, maar het illegaal gebruik van onze velden is het laatste jaar helemaal uit de hand gelopen. Op zich is het niet erg dat onze kunstgrasvelden worden gebruikt, maar jammer genoeg snapt niet iedereen dat er fatsoensregels zijn waar ieder zich aan heeft te houden. De schade aan de velden, aan de doeltjes, aan de netten is groot. Er wordt met fietsen en zelfs met scooters over de velden gereden. Ook blijft er dagelijks een berg aan afval over. Er worden geluidsboxen meegenomen die tot ’s avonds laat worden gebruikt, waardoor we dagelijks klachten uit de buurt krijgen. Het is ook niet prettig als tot ’s avonds laat tegen de reclameborden wordt aangeschoten.

    Op aandringen van de buurt en ook van Robur zal de politie op dagelijkse basis komen controleren en bij herhaald misbruik over gaan tot bekeuren.

    Een oproep in RoodWit om onder begeleiding de velden enkele uren per dag toch open te stellen, heeft niet geleid tot enige reactie. Het spijt ons dan ook voor de goedwillende leden die een balletje willen komen trappen, maar als vereniging willen we een goede buur zijn, zijn we zuinig op onze spullen en daarom zijn we genoodzaakt deze maatregelen te nemen.

    bestuur Robur et Velocitas