•  

  Beste spelers, ouders,

   

  Helaas constateren we dat, ondanks dat het sportpark gesloten is, veel kinderen en jongeren op dit moment gebruik maken van onze velden om een balletje te trappen. We begrijpen dat het mooie weer en de vrije tijd heel aanlokkelijk werken om het veld op te gaan, maar dit past niet bij het dringende advies van de regering en het RIVM om elkaar niet op te zoeken. Blijf daarom lekker thuis en zoek elkaar niet op.

  We doen dan ook een dringend beroep op de ouders om hierin hun verantwoordelijkheid te nemen en te zorgen dat de kinderen niet naar het sportpark gaan.  Als vereniging kunnen wij hiervoor zwaar bestraft worden. Ook de wijkagent zal er op toezien dat onze velden niet betreden worden.

  Bedankt voor de medewerking

  Bestuur Robur et Velocitas