• Ook dit jaar geen Nieuwjaarsreceptie. Voordeel is dat ik me niet druk hoef te maken over weer een Nieuwjaars speech. Hoe moeilijk is het om ieder jaar weer iets origineels te vertellen zonder de gebruikelijke clichés. Als bestuur willen we natuurlijk wel iedereen, leden, sponsoren, BC-leden, ouders en alle andere betrokkenen een voorspoedig en gezond 2022 toewensen.

    Wat Robur et Velocitas betreft zal 2022 in het teken staan van groei. Groei op diverse vlakken. Bij sportieve groei denken we natuurlijk gelijk aan de prestaties van ons eerste elftal. De mannen van trainer Martijn Jongbloed zijn de lockdown periode ingegaan als koploper en er van uitgaande dat de voetbalcompetitie afgemaakt zal worden, hopen we dat we aan het einde van het seizoen nog steeds op dezelfde plaats staan. Maar het streven is niet alleen dat ons eerste elftal kampioen wordt, ons streven is om iedere voetballer beter te maken. De afgelopen paar jaar is ons technisch apparaat sterk verbeterd. Wekelijks één of twee trainingen  voor ieder team, de begeleiding voor zowel selectie- als niet-selectietrainers verbetert nog steeds en zal blijven verbeteren. Ook de organisatie wat betreft Algemeen Coördinatie wordt steeds beter. Maar het kan allemaal nog beter.

    Daarom zal het jaar 2022 in het teken staan van betrokkenheid. Streven is om veel meer mensen, met name ouders, te betrekken bij alle activiteiten binnen onze vereniging. En dan betreft het niet alleen voetbalgerelateerde activiteiten. Zo moet de bovenlaag van veld 2 vervangen worden en is veld 3 aan een grondige renovatie toe. Ook willen we dit jaar de 140ste verjaardag van Robur op een waardige manier vieren om maar wat zaken te noemen. Daar zijn veel handen voor nodig. Daarom is het essentieel dat iedereen weet waar Robur voor staat, wat we als verenging willen bereiken, wat we belangrijk vinden.  Dat wordt niet bepaald door het bestuur, dat wordt bepaald door wat de leden willen. En uiteraard is ook de stem van de vrijwilligers, van de ouders van belang.  En dat is waarom betrokkenheid bij de vereniging van groot belang is. We mogen bij Robur niet klagen over het aantal vrijwilligers, maar aan de andere kant is Robur op dit moment ook sterk afhankelijk van een klein aantal cruciale personen. En dat is natuurlijk een risico. Daar gaan we komend jaar met z’n allen aan werken. En met z’n allen zijn het bestuur, de leden, de ouders, de sponsoren en BC-leden en verder iedereen die mee wil werken om van Robur een nog mooiere en toekomstvaste vereniging te maken.

    namens het bestuur van Robur et Velocitas

    René Bloemhard

    voorzitter Robur et Velocitas