• Wil je lid worden en eerst meer informatie over het voetballen bij Robur et Velocitas ontvangen, vul dan je gegevens in op het contact formulierWij zullen dan jouw verzoek naar de senioren-, zaal-,of één van de jeugdcoördinator(en) doorsturen.

  Wil je direct lid worden gebruik dan het Aanmelden formulier. 

  Belangrijk!

  Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 30 juni in het volgende jaar en, in geval van opzeggingen, dient altijd schriftelijk opgezegd te worden voor 15 juni. Bij tussentijdse opzeggingen geldt dat de gehele jaarcontributie en eventueel overige uitstaande kosten (bijvoorbeeld bijdrage kledingplan) voor het gehele verenigingsjaar betaald dienen te worden. Robur et Velocitas werkt mee aan overschrijvingen naar een andere vereniging, nadat door het lid aan alle verplichtingen is voldaan.

  Voor meer informatie omtrend de privacy zie ook de het menu-item Privacy

  Stichting Leergeld (http://www.leergeldapeldoornvoorst.nl/)

  Robur et Velocitas heeft contacten met de Stichting Leergeld. Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst is een particulier fonds dat bij minder draagkrachtige gezinnen voor kinderen van 4 tot 18 jaar een aantal sociale activiteiten bekostigt. Hierdoor kunnen deze kinderen 'meedoen' met hun leeftijdgenootjes. U dient zelf (ieder seizoen opnieuw) een aanvraag voor vergoeding van de contributie bij de Stichting Leergeld in te dienen. Voor meer vragen of informatie kunt u terecht op de website van Stichting Leergeld of kunt u een bericht sturen naar: ledenadministratie@roburetvelocitas.nl

  Robur's Jong Oranje

  Ben of word je in het najaar 4 of 5 jaar, dan nodigen wij je (en je ouder(s)/begeleider(s)) graag uit om op de zaterdagochtend bij Robur's Jong Oranje te komen spelen. Dit is iedere zaterdag ochtend (ook bij slechter weer!) om 8.30 uur.

  Voor Jong Oranje spelers wordt geen contributie geïnd en worden "oranje" shirts door Robur et Velocitas geregeld. Voor verdere info mail naar info@roburetvelocitas.nl

  Contributiebedragen

  Contributie en verrekening overige kosten dient te worden voldaan in twee termijnen via automatische incasso.

  Incasso vindt plaats in de maanden oktober en februari. De eventuele korting wordt in februari voor het hele contributiejaar in 1 keer verrekend.

  De kledinglease(bijdrage) bedraagt € 12,50 voor World Cup-spelers en € 25 voor de overige leden. Deze bijdrage wordt in september geincasseerd, de contributie in 2 termijnen : in oktober en in februari.

  De contributiebedragen worden altijd in de Algemene Ledenvergadering van juni opnieuw vastgesteld en bedragen op dit moment:

   

  Senioren en 23+ geboren voor 2005

  veld11 x 11 (incl. trainen)

     € 270

  veld11 x 11 plus 7x7  (incl. trainen)

     € 305

  veld 7x7 (incl. trainen)

     € 175

  veld 7x7 (excl. trainen)

     € 100

  alleen trainend lid

   

     € 100

  zaal

     € 175

  veld 11x11 plus zaal

     € 305

  veld 7x7 plus zaal

     € 200

  niet spelend algemeen en KNVB lid

     € 125

  ondersteunend lid (geen stemrecht)

     €   90

  Voor senior leden die geregistreerd staan buiten de plaats (+30km) geldt een korting van 25%

   

  Jeugd

  veld

  zaal

  veld plus zaal

  JO19/18 (geboren 2005, 2006)

  € 245,00

  € 150,00

  € 270,00

  JO17/16 (geboren 2007, 2008)

  € 235,00

  € 150,00

  € 260,00

  JO15/14 en MO15/14 (geb. 2009, 2010)

  € 225,00

  € 150,00

  € 250,00

  JO13/12 en MO13/12 (geb. 2011, 2012)

  € 210,00    
  JO11/10 en MO11/10 (geb. 2013, 2014)

  € 190,00

   

   

  JO09/08 (geboren 2015, 2016)

  € 165,00

   

   

  KNEX World Cup (geboren 2016, 2017)

  € 165,00

   

   

  Jong Oranje (4- en 5-jarigen)

  gratis

   

   

  Ondersteunend jeugdlid

  € 45,00

   

   

  Administratiekosten éénmalig bij aanmelding € 10,00, contributiebedragen zijn exclusief kosten kledingplan.

  Gezinskorting:

  Genoemde kortingen gelden vanaf het 2e jeugdlid, 1e jeugdlid betaalt volledige contributie, 2e lid -10%, 3e lid -20%.

  En dan wordt in februari de korting voor het hele contributie jaar in 1 keer verekend.

  Rekeningnummer : t.n.v. penningmeester Robur et Velocitas NL 52 INGB 0682 0382 88  

  AV en CV Robur et Velocitas 1882

  Namens de ledenadministratie

  Contact