• Wil je lid worden en eerst meer informatie over het voetballen bij Robur et Velocitas ontvangen, vul dan je gegevens in op het contact formulierWij zullen dan jouw verzoek naar de senioren-, zaal-,of één van de jeugdcoördinator(en) doorsturen.

  Wil je direct lid worden gebruik dan het Aanmelden formulier. 

  Belangrijk!
  Het verenigingsjaar loopt van 1 juli 2022 tot 30 juni 2023 en, in geval van opzeggingen, dient altijd schriftelijk opgezegd te worden voor 15 juni 2023. Bij tussentijdse opzeggingen geldt dat de gehele jaarcontributie en eventueel overige uitstaande kosten (bijvoorbeeld bijdrage kledingplan) voor het gehele verenigingsjaar betaald dienen te worden. Robur et Velocitas werkt mee aan overschrijvingen naar een andere vereniging, nadat door lid aan alle verplichtingen zijn voldaan.

  Voor meer informatie omtrend de privacy zie ook de het menuitem Privacy

  Stichting Leergeld (http://www.leergeldapeldoornvoorst.nl/)

  Robur et Velocitas heeft contacten met de Stichting Leergeld. Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst is een particulier fonds dat bij minder draagkrachtige gezinnen voor kinderen van 4 tot 18 jaar een aantal sociale activiteiten bekostigt. Hierdoor kunnen deze kinderen 'meedoen' met hun leeftijdgenootjes. U dient zelf (ieder seizoen opnieuw) een aanvraag voor vergoeding van de contributie bij de Stichting Leergeld in te dienen. Voor meer vragen of informatie kunt u terecht op de website van Stichting Leergeld of kunt u een bericht sturen naar: ledenadministratie@roburetvelocitas.nl

  Robur's Jong Oranje

  Ben of word je in het najaar 4 of 5 jaar, dan nodigen wij je (en je ouder(s)/begeleider(s)) graag uit om op de zaterdagochtend bij Robur's Jong Oranje te komen spelen. Dit is iedere zaterdag ochtend (ook bij slechter weer!) om 8.30 uur.
  Voor Jong Oranje spelers wordt geen contributie geïnd en worden "oranje" shirts door Robur et Velocitas geregeld. Verdere info: info@roburetvelocitas.nl

  Contributiebedragen

  Contributie en verrekening overige kosten dient te worden voldaan in twee termijnen via automatische incasso.

  Incasso vindt plaats in de maanden oktober en februari. En dan wordt in februari de korting voor het hele contributie jaar in 1 keer verekekend.

  De kledinglease(bijdrage) bedraagt elk jaar 20 euro en wordt in september geincasseerd, de contributie in 2 termijnen : in oktober en in februari.

  Robur et Velocitas is toekomstgericht en druk bezig om de tribune, clubhuis, kleedkamers en velden fors te verbouwen en te vernieuwen. Dit zal ook voor een deel uit de contributie betaald dienen te worden.

  De contributiebedragen zijn in de Algemene Ledenvergadering van juni 2019 opnieuw vastgesteld en bedragen:

  Senioren en 23+ geboren voor 2004

  veld zaterdag of zondag

     € 270

  veld vrijdag

     € 100

  zaal

     € 175

  veld zaterdag of zondag plus zaal

     € 305

  veld zaterdag of zondag plus vrijdag

     € 305

  veld vrijdag plus zaal

     € 200

  trainingslid

     € 100

   

   

  niet spelend lid of algemeen lid

     € 125

  Kaderlid (geen stemrecht)

     €   35

  ondersteunend lid (geen stemrecht)

     € 100

  Voor senior leden die geregistreerd staan buiten de plaat (+30km) geldt een korting van 25%

   

  Jeugd

  veld

  zaal

  veld plus zaal

  JO19/18 (geboren 2004, 2005)

  € 245,00

  € 150,00

  € 270,00

  JO17/16 (geboren 2006, 2007)

  € 235,00

  € 150,00

  € 260,00

  JO15/14 en MO15/14 (geb. 2008, 2009)

  € 225,00

  € 150,00

  € 250,00

  JO13/12 en MO13/12 (geb. 2010, 2011)

  € 210,00    
  JO11/10 en MO11/10 (geb. 2012, 2013)

  € 190,00

   

   

  JO09/08 (geboren 2014, 2015)

  € 165,00

   

   

  KNEX World Cup (geboren 2015, 2016)

  € 165,00

   

   

  Jong Oranje (4- en 5-jarigen)

  gratis

   

   

  Ondersteunend jeugdlid

  € 45,00

   

   

  Administratiekosten éénmalig bij aanmelding € 10,00, contributiebedragen zijn exclusief kosten kledingplan.

  Gezinskorting:

  Genoemde kortingen gelden vanaf het 2e jeugdlid, 1e jeugdlid betaalt volledige contributie, 2e lid -10%, 3e lid -20%.

  En dan wordt in februari de korting voor het hele contributie jaar in 1 keer verekend.

  Rekening nummer : t.n.v. penningmeester Robur et Velocitas NL 52 INGB 0682 0382 88  

  AV en CV Robur et Velocitas 1882
  Namens de ledenadministratie

  Contact