•  

   

   

   

   

  Mededelingen van het bestuur

   

  1. 1.  Opzeggen en overschrijven van lidmaatschap.

  Het opzeggen van het lidmaatschap dient uiterlijk 15 juni 2020(voor overschrijving, 30 juni stopzetten lidmaatschap) doorgegeven te worden aan de ledenadministratie van Robur et Velocitas. Het opzeggen na deze datum brengt kosten met zich mee.

  Ook als je wil gaan voetballen bij een andere vereniging, dan moet je je afmelden bij Robur et Velocitas. Overschrijving naar een andere vereniging moet voor A-categorie-spelers (de eerste selectieteams) voor 15 juni bij de KNVB zijn doorgegeven. Hiervoor dien je jezelf aan te melden bij de nieuwe vereniging.

   

  Opzeggen kan alleen schriftelijk of per email.

  Schriftelijk bij         Ledenadministratie Robur et Velocitas 1882

                                  Postbus 699

                                  7300 AR Apeldoorn

  Per mail bij: ledenadministratie@roburetvelocitas.nl

   

  Overschrijving naar een andere vereniging wordt alléén verleend indien aan alle verplichtingen is voldaan zoals het inleveren van spullen (trainingspakken, tenues, sleutels e.d.). Ook financieel moet alles afgehandeld zijn en mogen er geen bedragen meer openstaan. Dat geldt zowel voor de contributie als voor eventueel nog te betalen boetes.

   

  Houd bij overschrijving rekening met het tijdig inleveren en betalen.

  Het voortijdig opzeggen van het lidmaatschap ontheft niemand van het NIET betalen van de CONTRIBUTIE tot aan het eind van het seizoen. Dus altijd het gehele jaar contributie betalen. Anders wordt de overschrijving geblokkeerd en an er niet bij de nieuwe club gespeeld worden tot er betaald is.)

   

  1. 2.  Houdt rekening met de betaling van boetes

  Regel is dat boetes die zijn opgelegd door de KNVB aan een speler naar aanleiding van gele en/of rode kaarten of andere overtredingen door de speler zelf betaald dienen te worden. Hou er dus rekening mee dat in de maand juni het betreffende bedrag afgeschreven kan worden.

   

  1. 3.  Kosten opzeggen lidmaatschap na 30 juni

  Robur maakt kosten voor spelers die na 30 juni alsnog wensen op te zeggen omdat je dan gezien wordt als lid voor het gehele nieuwe seizoen. Opzeggen na 30 juni brengt de volgende kosten met zich mee:

  -      Opzeggen voor 15 september € 25 administratiekosten

  -      Opzeggen vanaf 15 september en voor 1 februari een half jaar contributie

  -      Opzeggen vanaf 1 februari de volledige contributie