• Opzeggen Lidmaatschap / Overschrijven:
  Het verenigingsjaar loopt van 1 juli 2020 tot 30 juni 2021 en, in geval van opzeggingen, dient altijd schriftelijk opgezegd te worden voor 30 juni 2021. Bij tussentijdse opzeggingen geldt dat de gehele jaarcontributie en eventueel overige uitstaande kosten (bijvoorbeeld bijdrage kledinglease 20 euro) voor het gehele verenigingsjaar betaald dienen te worden. Robur et Velocitas werkt mee aan overschrijvingen naar een andere vereniging, nadat door lid aan alle verplichtingen zijn voldaan.

  Kosten opzeggen lidmaatschap na 30 juni

  Robur maakt kosten voor spelers die na 30 juni alsnog wensen op te zeggen omdat je dan gezien wordt als lid voor het gehele nieuwe seizoen. Opzeggen na 30 juni brengt de volgende kosten met zich mee:

  -      Opzeggen voor 15 september € 25 administratiekosten

  -      Opzeggen vanaf 15 september en voor 1 februari een half jaar contributie

  -      Opzeggen vanaf 1 februari de volledige contributie

  Overschrijven:
  Voor een overschrijving is het niet meer nodig een papieren overschrijvingsformulier te gebruiken en deze bij de KNVB in te leveren. Een overschrijving voor senioren, junioren en pupillen gaat volledig digitaal via Sportlink. Zowel voor veld- als zaalvoetbal. Uitzondering hierop zijn de internationale overschrijvingen.

  A-categorie spelers moeten voor 15 juni 2019 overschrijving hebben aangevraagd. daarna is het alleen op basis van verhuizing of studie nog mogelijk overschrijving te verkrijgen dit seizoen. Let op strenge regels KNVB.

  B-categorie spelers kunnen tot 1 maart 2020 overschrijving aanvragen,echter max. 1 maal per seizoen. Uiteraad als aan alle verplichtingen is voldaan.(contributie, boetes kleding inleveren etc.)


  Een lid die gaat vertrekken bij Robur, kan zich aanmelden bij de nieuwe vereniging. Deze zet de overschrijvingsprocedure in gang. Robur blokkeert de overschrijving bij een betalingsachterstand. Als de betaling is voldaan wordt de blokkade opgeheven en kan de overschrijving worden goedgekeurd.
  Een lid die zich aanmeldt bij Robur et Velocitas levert het aanmeldingsformulier in bij de ledenadministratie. Deze zet dan de digitale overschrijfprocedure in gang. Blokkades door de te verlaten vereniging dienen eerst te worden opgeheven, voor dat de overschrijving kan worden goedgekeurd.

   

  Let op :

  Houd bij overschrijving rekening met het tijdig inleveren en betalen.

  Het voortijdig opzeggen van het lidmaatschap ontheft niemand van het NIET betalen van de CONTRIBUTIE tot aan het eind van het seizoen. Dus altijd het gehele jaar contributie betalen.

   

  1. 1. Houdt rekening met de betaling van boetes

  Regel is dat boetes die zijn opgelegd door de KNVB aan een speler naar aanleiding van gele en/of rode kaarten of andere overtredingen door de speler zelf betaald dienen te worden. Hou er dus rekening mee dat in de maand juni het betreffende bedrag afgeschreven kan worden.

   

  1. 2. Kosten opzeggen lidmaatschap na 30 juni 2020

  Robur maakt kosten voor spelers die na 30 juni alsnog wensen op te zeggen omdat je dan gezien wordt als lid voor het gehele nieuwe seizoen. Opzeggen na 30 juni brengt de volgende kosten met zich mee:

  -      Opzeggen voor 15 september € 25 administratiekosten

  -      Opzeggen vanaf 15 september en voor 1 februari een half jaar contributie

  -      Opzeggen vanaf 1 februari de volledige contributie

  AV en CV Robur et Velocitas 1882
  Namens de ledenadministratie,

  Afmelding formulier