• Opzeggen Lidmaatschap / Overschrijven:
  Het verenigingsjaar loopt van 1 juli 2018 tot 30 juni 2019 en, in geval van opzeggingen, dient altijd schriftelijk opgezegd te worden voor 15 juni 2019. Bij tussentijdse opzeggingen geldt dat de gehele jaarcontributie en eventueel overige uitstaande kosten (bijvoorbeeld bijdrage kledingplan) voor het gehele verenigingsjaar betaald dienen te worden. Robur et Velocitas werkt mee aan overschrijvingen naar een andere vereniging, nadat door lid aan alle verplichtingen zijn voldaan.

  Overschrijven:
  Voor een overschrijving is het niet meer nodig een papieren overschrijvingsformulier te gebruiken en deze bij de KNVB in te leveren. Een overschrijving voor senioren, junioren en pupillen gaat volledig digitaal via Sportlink. Zowel voor veld- als zaalvoetbal. Uitzondering hierop zijn de internationale overschrijvingen.

  A-categorie spelers moeten voor 15 juni 2019 overschrijving hebben aangevraagd. daarna is het alleen op basis van verhuizing of studie nog mogelijk overschrijving te verkrijgen dit seizoen. Let op strenge regels KNVB.

  B-categorie spelers kunnen tot 1 maart 2020 overschrijving aanvragen,echter max. 1 maal per seizoen. Uiteraad als aan alle verplichtingen is voldaan.(contributie, boetes kleding inleveren etc.)


  Een lid die gaat vertrekken bij Robur, kan zich aanmelden bij de nieuwe vereniging. Deze zet de overschrijvingsprocedure in gang. Robur blokkeert de overschrijving bij een betalingsachterstand. Als de betaling is voldaan wordt de blokkade opgeheven en kan de overschrijving worden goedgekeurd.
  Een lid die zich aanmeldt bij Robur et Velocitas levert het aanmeldingsformulier in bij de ledenadministratie. Deze zet dan de digitale overschrijfprocedure in gang. Blokkades door de te verlaten vereniging dienen eerst te worden opgeheven, voor dat de overschrijving kan worden goedgekeurd.

  AV en CV Robur et Velocitas 1882
  Namens de ledenadministratie,

  Afmelding formulier