• Wanneer is de teamindeling van de jeugd bekend?

  Eén keer per jaar wordt de teamindeling vastgesteld voor het hele seizoen. Dit jaar wordt de teamindeling voor het seizoen 2021-2022 op 17 juni 2021 bekend gemaakt.

  Wie gaat over de teamindeling?

  Het hoofd technische coördinatie, Harry Koldenhoven, beslist uiteindelijk over de teamindeling (de hoofdtrainers van JO19-1, JO17-1, JO15-1 en JO13-1 bepalen de samenstelling van hun eigen team). Voor de teamindelingen krijgt hij input van de trainers en de technisch coördinatoren. Ook de leiders en algemeen coördinatoren kunnen om advies gevraagd worden. Om een nog scherper beeld te krijgen van een speler, kan ook een interne scout worden ingeschakeld. De scout bekijkt de speler dan tijdens één of meer wedstrijden. De uiteindelijke teamindeling wordt door het hoofd technische coördinatie aan het bestuur voorgelegd.

  Op het moment dat er sprake is van belangenverstrengeling dan zal Robur dat zorgvuldig meenemen in de besluitvorming. Bij Robur heeft een trainer of coördinator nooit een doorslaggevende stem over de indeling van zijn eigen kind of zijn eigen team. Op deze manier waarborgen wij een integere totstandkoming van de teamindeling.

  Hoe wordt de teamindeling bepaald?

  Eerst bepalen we het aantal ploegen dat ingedeeld moet worden op basis van:

  -        aantal spelers per leeftijdscategorie;

  -        aantal spelers per team: het aantal spelers is afhankelijk van de leeftijdscategorie;

  -        aantal teams per leeftijdscategorie.

  Leeftijd: bij het indelen gaan we uit van de door de KNVB gehanteerde leeftijdsklassen o.b.v. het geboortejaar:

  JO8

  2014

   

  JO13

  2009

  JO9

  2013

   

  JO14

  2008

  JO10

  2012

   

  JO15

  2007

  JO11

  2011

   

  JO16

  2006

  JO12

  2010

   

  JO17

  2005

   

   

   

  JO19

  2004/2003


  Per leeftijdscategorie mogen ‘oudere’ spelers worden ingedeeld: de zogenaamde dispensatiespelers. Dit aantal is aan een maximum gebonden per leeftijdscategorie:

  JO8, JO9, JO10: 1 speler,
  JO11, JO12:       2 spelers,
  JO13 en ouder:  3 spelers.

  Talentvolle spelers kunnen in een oudere leeftijdscategorie worden ingedeeld als dit passend is voor hun voetbalontwikkeling.

  Niveau: Met niveau wordt al snel gedacht aan voetbaltalent. Maar er komt meer bij kijken; fysieke gesteldheid, winnaarsmentaliteit, doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen. De wil om te leren, de durf om fouten te maken, het kunnen toegeven van fouten en het willen ontvangen van feedback, maar ook kunnen accepteren dat je teamgenoten fouten kunnen maken.  

  Om het niveau te kunnen bepalen kijken wij bij Robur naar de zogenoemde TIPS.

  TIPS: Techniek, Inzicht, Persoonlijkheid en Snelheid.

  Ook de positie waar een speler speelt telt mee vooral bij de teams die 11x11 spelen. Een team met bijvoorbeeld tien aanvallers is niet in balans.

  Sociale aspect: Eerste uitgangspunt bij de teamindeling is het niveau van de spelers. Maar als het mogelijk is houden wij ook rekening met het sociale aspect. Bijvoorbeeld: vriendjes, al langer samenspelen in een team en de karakters van kinderen.  Bij spelers vanaf de JO17 kan het sociale aspect prevaleren boven het niveau.

  Blijft een teamindeling voor heel ‘t seizoen ongewijzigd?

  Ja, in beginsel wel. Maar, ondanks alle zorgvuldige overwegingen moeten we soms wel eens constateren dat “iets” niet werkt. Het kan zijn dat door blessures of andere oorzaken er wijzigingen moeten plaatsvinden in de teamindeling. Ook kan het dat een speler zich ontwikkelt zodat een hoger team of andersom, een lager team, passender is. Dan gaan wij in overleg om te kijken welk team beter bij de speler past. Eventuele aanpassingen op de teamindelingen zullen, in deze situaties, zoveel mogelijk plaatsvinden in de winterstop. De trainer zal de speler gedurende het seizoen coachen en begeleiden op zijn ontwikkelpunten en hierover in gesprek zijn met zijn spelers. Een eventuele tussentijdse wijziging mag hierdoor geen verrassing zijn.

  Wat als ik het niet eens ben met de indeling?

  Ben je het niet eens met jouw indeling of de indeling van jouw kind? Of ben je van mening dat een indeling niet zorgvuldig tot stand is gekomen, dan zijn wij graag bereid om je aan de hand van onze overwegingen en de omstandigheden uit te leggen hoe wij tot die indeling gekomen zijn. Dit betekent echter niet dat een indeling aangepast zal worden. Natuurlijk nemen wij ieders mening serieus, maar soms hebben we ook geen andere keus. Dan vragen wij je om geduld te hebben en het eerst eens een tijdje aan te kijken. We houden rekening met de individuele speler, maar dit belang mag nooit zwaarder wegen dan het belang een andere individuele speler, het team en de vereniging.

  Planning

  voor 1 april 2021            

  • trainers, leiders, spelers en ouders informeren over proces teamindelingen;
  • uitvraag bij leiders welke spelers stoppen;
  • evalueren spelers door trainers o.b.v. T.I.P.S. (zie hiervoor).

  voor 1 juni 2021

  • scouts en technisch coördinatoren bekijken en evalueren spelers;
  • concept teamindelingen gereed.

  voor 15 juni 2021

  • concept teamindelingen bespreken met trainers.

  17 juni 2021

  • publiceren teamindelingen.

  voor 1 juli 2021

  • mogelijkheid voor toelichting op teamindelingen aan spelers en ouders.

  Tot slot

  Hopelijk hebben wij je met onze uitleg een beeld kunnen schetsen over de totstandkoming van de teamindelingen. En de uitdagingen waarvoor wij ieder jaar opnieuw weer geplaatst staan. Moet je medelijden hebben? Nee hoor, wij doen het graag; in het belang van iedere speler en in het belang van Robur als vereniging. Wij vragen wel begrip….. begrip voor onze uitdagingen en begrip voor de moeilijke keuzes die wij soms moeten maken. Wij streven er namelijk naar om op een zorgvuldige en integere manier al onze spelers op het juiste niveau en in het juiste team in te delen en vertrouwen erop dat op deze manier te doen.

  Wil je helpen om onze spelers beter in kaart te brengen, laat het mij dan weten. Meld je aan als scout, om wedstrijden bekijken van teams en te letten op de voetbalkwaliteiten van de spelers. Of word technisch coördinator. In diverse leeftijdscategorieën hebben wij nog vacatures voor technisch coördinatoren. En als je trainer wil worden van een team mail me!

  met sportieve groet,
  Robur et Velocitas
  Harry Koldenhoven
  Hoofd Technische Coördinatie
  harry.koldenhoven@roburetvelocitas.nl