• Het huidige voetbalseizoen is nog volop gaande, tegelijkertijd kijken we alweer vooruit naar het komend seizoen. Zo ook naar de teamindelingen voor seizoen 2024-2025. Hieronder leggen wij uit hoe de teams tot stand komen

  Wanneer is de teamindeling van de jeugd bekend?

  Eén keer per jaar wordt de teamindeling vastgesteld voor het hele seizoen. Medio juni wordt de teamindeling voor het seizoen 2024-2025 bekend gemaakt.

  Wie gaat over de teamindeling?

  De hoofd technische coördinatie (HTC) en hoofd jeugdopleiding (HJO) beslissen uiteindelijk over de teamindeling. De trainers van de selectieteams delen met ondersteuning van de HJO de selectieteams in. Hier worden ook de (technisch) coördinatoren bij betrokken. De overige teams worden ingedeeld onder leiding van het HTC, samen met de (technisch) coördinatoren en de trainers. Op het moment dat er sprake is van belangenverstrengeling dan zal Robur et Velocitas dat zorgvuldig meenemen in de besluitvorming. Bij Robur et Velocitas heeft een trainer of coördinator nooit een doorslaggevende stem over de indeling van zijn eigen kind of zijn eigen team. Op deze manier waarborgen wij een integere totstandkoming van de teamindeling.

  Hoe wordt de teamindeling bepaald?

  Eerst bepalen we het aantal teams dat ingedeeld moet worden op basis van:

  • aantal spelers per leeftijdscategorie;
  • aantal spelers per team: het aantal spelers is afhankelijk van de leeftijdscategorie;
  • aantal teams per leeftijdscategorie.

  Leeftijd: bij het indelen gaan we uit van de door de KNVB gehanteerde leeftijdsklassen o.b.v. het geboortejaar (zie hieronder). Voor de selectieteams in de bovenbouw kan er een keuze worden gemaakt om in te delen in een hogere leeftijdscategorie (dus bijv. De huidige JO13 gaat spelen in de JO15 i.p.v. de JO14)

  Dispensatie

  Uitgangspunt is dat spelers worden ingedeeld bij de eigen leeftijdscategorie. Dispensatie is mogelijk  als:

  • de speler sociaal-emotioneel niet in staat om mee te komen in de eigen leeftijdscategorie;
  • de speler door fysiek ongemak (ziekte, lichamelijke beperking, aanzienlijke groei-achterstand) onder het niveau van de eigen leeftijdscategorie uitvalt;
  • vanwege spelers aantallen kan het zo zijn dat, om iedereen te kunnen laten spelen, enkele spelers in een oudere of jongere leeftijdscategorie ingedeeld worden.

  Talentvolle spelers kunnen in een ‘oudere’ leeftijdscategorie worden ingedeeld als dit passend is voor hun voetbalontwikkeling.

  Niveau: Met niveau wordt al snel gedacht aan voetbaltalent. Maar er komt meer bij kijken; fysieke gesteldheid, winnaarsmentaliteit, doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen. De wil om te leren, de durf om fouten te maken, het kunnen toegeven van fouten en het willen ontvangen van feedback, maar ook kunnen accepteren dat je teamgenoten fouten kunnen maken.  

  Ook de positie waar een speler speelt telt mee vooral bij de teams die 11x11 spelen. Een team met bijvoorbeeld tien aanvallers is niet in balans.

  Sociale aspect: Eerste uitgangspunt bij de teamindeling is het niveau van de spelers. Maar als het mogelijk is houden wij ook rekening met het sociale aspect. Bijvoorbeeld: vriendjes, al langer samenspelen in een team en de karakters van kinderen.  

  Evaluatie spelers: gedurende het seizoen worden spelers uit de bestaande selectieteams uitgenodigd om een aantal keer mee te trainen met het selectieteam een jaar boven hun leeftijd. De trainer en het hoofd jeugdopleiding  beslissen hierover en communiceren dit. Zo kunnen we deze spelers een extra stimulans en uitdaging bieden. Verder zullen de trainers van de selectieteams in elke leeftijdscategorie intern scouten. Dit houdt in dat zij wedstrijden dan wel trainingen van de breedte teams zullen bekijken. Daarnaast zullen ze ook bij de trainers van die teams informatie inwinnen. Mochten er spelers opvallen dan worden zij uitgenodigd om een aantal keer mee te komen trainen met de selectieteams.

  Er zullen dus geen selectiewedstrijden worden georganiseerd voor de spelers. De teamindelingen worden gedaan op basis van het beeld van de spelers die gedurende het seizoen is opgebouwd en de interne scouting en meetrainen met andere teams gedurende het seizoen.

  Uitgangspunt is dat elke speler in een team speelt wat past bij zijn voetbalkwaliteiten, waar hij het beste tot zijn recht komt en waar hij met plezier voetbalt.

  Meetrainen bij andere verenigingen

  Mocht een speler willen meetrainen bij een andere vereniging dan kan dat natuurlijk. We hebben hier over afgesproken dat dit mogelijk is vanaf de maand april. Robur et Velocitas heeft contact met de andere Apeldoornse verenigingen hierover, zodat we elkaar informeren als er spelers meetrainen bij andere verenigingen of bij Robur et Velocitas.

  Als een speler mee wil trainen bij een andere vereniging dan meldt hij dat vooraf bij zijn trainer of leider. Er is vervolgens contact met het HJO (voor de selectieteams) of de coördinatoren, deze geeft toestemming voor het meetrainen. De eigen trainingen gaan voor, dus er kan niet worden meegetraind op eigen trainingsdagen.

  Blijft een teamindeling voor heel ‘t seizoen ongewijzigd?

  Ja, in beginsel wel. Maar, ondanks alle zorgvuldige overwegingen moeten we soms wel eens constateren dat “iets” niet werkt. Het kan zijn dat door blessures of andere oorzaken er wijzigingen moeten plaatsvinden in de teamindeling. Ook kan het dat een speler zich ontwikkelt zodat een hoger team of andersom, een lager team, passender is. Dan gaan wij in overleg om te kijken welk team beter bij de speler past. Ook bij aanmeldingen van nieuwe spelers of het opzeggen van ingedeelde spelers kan leiden tot aanpassingen. Eventuele aanpassingen op de teamindelingen zullen, in deze situaties, zoveel mogelijk plaatsvinden in de winterstop.

  Tot slot

  Wil je helpen om onze spelers beter in kaart te brengen, laat het ons dan weten. Meld je aan als interne scout, om wedstrijden bekijken van teams en te letten op de voetbalkwaliteiten van de spelers. Of word technisch coördinator. In diverse leeftijdscategorieën hebben wij nog vacatures voor technisch coördinatoren. En als je trainer wil worden van een team: mail ons dan!

  Met sportieve groet,

  Robur et Velocitas

  Richard Floris                                            Harry Koldenhoven

  Hoofd Jeugd Opleiding                                Hoofd Technische Coördinatie

  hjo@roburetvelocitas.nl                              harry.koldenhoven@roburetvelocitas.nl