• Robur et Velocitas 1 gaat naar de zaterdag

  door Ewald de Boer

  Op maandag 11 september is er een Informatieavond gehouden met als thema 'Robur et Velocitas 1: zaterdag of zondag.’ Zo'n 35 mensen waren bij de informatieavond. Er was een mooie mix van jong en oud. Ewald de Boer leidde deze avond. Aan de hand van een presentatie heeft hij de uitkomsten van de twee enquêtes doorgenomen.

  De afgelopen maand zijn er twee enquêtes door 140 mensen ingevuld. De eerste enquête is afgenomen onder spelers van Robur et Velocitas 1, 2, O23, O19, JO18 en JO17. In totaal hebben 75 spelers de enquête ingevuld. Het overgrote deel van de 75 spelers hebben zaterdag als voorkeur als speeldag voor Robur et Velocitas 1.
  Op de site hebben de overige leden, vrijwilligers en andere betrokkenen de afgelopen maand ook de enquête ingevuld.. In totaal hebben 65 mensen dat gedaan. Ook hier gaven de mensen in meerderheid aan dat zaterdag de beste speeldag is voor Robur et Velociotas 1.

  Waarom is zaterdag dan de beste speeldag?

  De volgende redenen kwamen naar voren in de enquêtes dat zaterdag de beste speeldag is voor Robur et Velocitas 1:

  Kernwaarde Beleving/Samen:

  • Meer publiek
  • Meer sfeer (op zaterdag is de club veel levendiger)
  • Verbinding tussen de jeugd en het eerste elftal

  Algemeen:

  • Behoud (jeugd)leden
  • Meer clubhuisinkomsten
  • Minder vrijwilligers nodig

  Een minderheid wil graag dat Robur et Velocitas 1 op zondag blijft spelen. Zij geven dat om de volgende redenen aan:

  • Van oudsher zondagclub
  • Op zaterdag is het te druk op het sportcomplex
  • Niet goed voor overige zondagteams

  Het bestuur heeft het besluit genomen om naar de zaterdag te gaan. Wel zal er rekening moeten worden gehouden met de volgende punten:

  • Bezetting accommodatie (velden en kleedkamers)
  • Mogelijke parkeerproblemen
  • Regels omtrent alcoholgebruik op het moment dat jonge jeugd nog speelt
  • Mogelijke ontwikkelingen: wens overige leden (ook naar de zaterdag?), groei meiden- en vrouwenvoetbal, hoge instroom onderbouw, weekendvoetbal KNVB

  Het bestuur geeft aan dat met de huidige bezetting nu dat er ruimte is voor Robur et Velocitas 1 de komende seizoenen om op zaterdag te kunnen gaan spelen. De komende maanden worden de genoemde punten hierboven verder uitgewerkt.