• Als er gesproken wordt over 35+ dan denken we in eerste instantie aan ons veteranenteam dat op zondag zijn wedstrijden speelt. Maar de term 35+ werd bij Robur al velen jaren eerder gebruikt door een groep trouwe Roburianen die na hun actieve voetbalperiode jarenlang allerlei activiteiten hebben georganiseerd om toch met elkaar in contact te blijven. Denk aan stadsrondleidingen, presentaties, bezoek aan het Aardhuis en nog heel veel meer. Ook deze groep noemden zich Robur 35+ omdat dat de leeftijd was van de meeste leden op moment van oprichting, met Robur als gezamenlijke bindmiddel.

    Omdat door de jaren heen de groep langzamerhand wat kleiner is geworden en Robur 75+ nu eigenlijk een meer toepasselijke naam zou zijn, is het wat stiller geworden qua organisatie van activiteiten. Wat nog over bleef was de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in de bestuurskamer van Robur, iedere keer weer perfect georganiseerd door Wilma Jansen en José de Boer.

    Dit jaar was er twijfel of deze nieuwjaarsreceptie eigenlijk nog wel doorgang moest vinden. Immers Wilma is momenteel full time bezig met de zorg van Ben en ook José doet het wat rustiger aan. Echter toen het (oude) bestuur bij de leden ging polsen of er belangstelling was om nog een keer bij elkaar te komen, stroomden de enthousiaste reacties al snel binnen. Meer dan dertig Roburianen en hun partners gaven aan dat ze het heel leuk zouden vinden. Dat bleek ook op 8 februari, toen de bestuurskamer gevuld was met Robur-leden en hun partners die het heerlijk vonden om elkaar weer te zien. Er werd weer een weiland vol oude koeien uit de sloot gehaald. Er werd volop gepraat en gelachen. De verhalen over gebeurtenissen van vroeger werden afgewisseld met de medische updates van het heden.

    Iedereen was het er volledig mee eens dat het heel gezellig was om weer bij elkaar te komen en dat bij voldoende belangstelling deze nieuwjaarsreceptie voorlopig op de agenda moet blijven staan. En misschien ook een keer in het voorjaar als het wat beter weer is en er ook buiten gezeten kan worden.

    En dat zal zeker gebeuren. Robur et Velocitas moet deze groep dankbaar zijn voor de decennia dat ze zich hebben ingezet voor onze mooie vereniging als speler, als vrijwilliger, als bestuurslid etc. en nog steeds onze vereniging trouw zijn. Deze mensen hebben de vereniging gemaakt tot wat het nu is en daar moet Robur ze nog vele jaren voor bedanken.