• Sponsoring

 • Commissie

  CommissieFunctieNaamE-mail
  Sponsor commissieVoorzitterNorbert BorgersE-mail
 • Waarom Sponsoring belangrijk is voor onze vereniging?

  Robur et Velocitas is een voetbalvereniging waar zo’n zevenhonderd voetballers actief zijn. Daarnaast kennen wij honderden ouders en grootouders die door de band met onze spelers verbonden zijn aan de vereniging. Het grootste deel van de leden is jeugdlid.

  Robur wil al zijn spelers, selectie en niet-selectie, een goede opleiding geven met gekwalificeerde trainers en goede faciliteiten zoals een kwalitatief zeer goed kunstgrasveld en nieuwe kleedkamers. Echter al deze zaken vragen een gezonde financiële basis, waarbij contributie niet de enige inkomstenbron kan zijn.

  Sponsoring is een manier voor Robur om de contributiebedragen op een acceptabele hoogte te houden, zodat onze vereniging voor iedereen toegankelijk is, ongeacht de financiële situatie of afkomst. Het gebruik maken van de mogelijkheden voor sponsoring, stelt ons in staat om faciliteiten te bieden aan onze spelers die anders niet mogelijk zijn. De Business Clubleden en sponsoren zijn daarom heel belangrijk voor onze vereniging.

  Robur biedt daarom mogelijkheden aan bedrijven en instellingen om hun naamsbekendheid te vergroten en te koppelen aan de merknaam Robur. Bijvoorbeeld door sponsoring van onze veld- en zaalvoetbalteams die wekelijks in de regio Apeldoorn en ook daarbuiten actief zijn..

  Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe sponsoren die onze vereniging willen helpen om al onze plannen te realiseren.

  Draagt u onze club en/of onze jeugdafdeling een warm hart toe? Zoekt u mogelijkheden om uw bedrijfsnaam of bekendheid verder te vergroten? Dan komen wij graag met u in gesprek. Mail naar sponsoring@roburetvelocitas.nl

  Het merk Robur en onze waarden

  Robur et Velocitas is een traditierijke vereniging, die uitstraling heeft in de hele regio maar ook daar buiten. Als een van de oudste voetbalverenigingen van Nederland is Robur et Velocitas een trotse vereniging met enthousiaste leden en spelers. Rijke traditie, jeugdige toekomst!

  Robur et Velocitas hecht zeer veel waarde aan sportief gedrag. Robur stelt zich daarom ten doel om senioren en jeugdleden naast een kwalitatieve voetbalopleiding ook te laten onderscheiden in houding en gedrag op en buiten het veld. Naast een voetbalschool vervullen wij als vereniging ook een maatschappelijk taak in het scholen van onze jeugd en het verzorgen van een gezonde en veilige omgeving om sport te beoefenen. Onderlinge vriendschap en ontspanning zijn net zo belangrijk waarden voor onze leden als prestatie en winnen.

  Sponsorbeleid

  Robur waardeert de steun en toegevoegde waarde van sponsoren en business club leden en probeert een professionele partner te zijn, die aantrekkelijke mogelijkheden biedt aan bedrijven en instellingen. Eenmaal per jaar worden onze sponsoren uitgenodigd voor een sponsoravond.

  Robur wil graag een betrouwbare partij zijn voor haar sponsoren. Wij leggen daarom met u vast wat wij afspreken. Wij stellen alles in het werk om de gemaakte afspraken na te komen.

  Wij vinden het van belang dat Robur sponsoren tevreden zijn over de geboden mogelijkheden en de nakoming van afspraken

  Sponsoring van onze Robur jeugd

  Graag komen wij met bedrijven in contact om de mogelijkheden te bespreken. Ook komen wij graag met ouders van jeugdleden in gesprek die een eigen bedrijf hebben.

  Speciaal voor sponsoring van onze jeugd heeft Robur mogelijkheden voor het sponsoren langs het kunstgrasveld, het veld waarop onze jeugd traint en speelt.