• Sportlink en AVG

  Hoe is het meenemen van gegevens naar een andere vereniging (dataportabiliteit) geregeld?
  Indien het een overgang is naar een andere vereniging binnen dezelfde sportbond, dan kennen wij hiervoor al het overschrijvingsproces. Indien iemand een andere sport gaat beoefenen, dan kan er een export gemaakt worden in Sportlink. Maar dit lijkt ons weinig zinvol, omdat het informatie is die betrokkene (lees uw lid) voldoende kent en de overige gegevens sport specifiek zijn.
  Kunnen we vanuit Sportlink een mailing verzenden aan alle leden om toestemming te vragen voor het opslaan van hun gegevens?
  Het is (als verantwoordelijke) aan de vereniging zelf om dit te bepalen. Maar een vereniging dient zich af te vragen of het verzoeken om toestemming wel nodig is. Je hebt immers al een aanmeldingsproces doorlopen met je huidige leden / relaties. Hierbij heeft betrokkene naar alle waarschijnlijkheid al toestemming gegeven. Het is wel belangrijk dat je al je leden of relaties waarvan je persoonsgegevens opslaat op de hoogte stelt van het privacy-statement van de vereniging. Maar zoals gezegd, dit is geen verantwoordelijkheid van Sportlink, dus volledig aan de vereniging.
  Soms verzenden wij ledenlijsten via e-mail, mag dit nog wel?
  Ook hier geldt, dit is en afweging die de vereniging moet maken. Sportlink heeft hier geen betrokkenheid bij. E-mail is per definitief een niet veilige wijze van communicatie. Je kunt dit bijvoorbeeld borgen door in het privacy-statement richting je leden / relaties op te nemen dat je e-mail gebruikt voor organiseren van je administratieve processen.
  Als een lid / relatie om zijn of haar opgeslagen gegevens vraagt, hoe moeten wij dan handelen?
  Een lid / relatie heeft recht op inzage van de opgeslagen persoonsgegevens. Door middel van een export in Sportlink Club kan je dit realiseren.
  Meer informatie over het maken van een export zie:
  • Zoek en exporteer de gegevens
  Wanneer wordt de ‘verwerkersovereenkomst’ tussen onze vereniging en Sportlink overeengekomen?
  Er behoeft niet zo zeer een nieuwe overeenkomst te worden overeengekomen, maar alle aspecten van een bewerkersovereenkomst moeten wel zijn overeengekomen. Sportlink heeft alle aspecten van de verwerkersovereenkomst vorig jaar al verwerkt in haar algemene voorwaarden. Deze kan je vinden in ons support center: Sportlink voorwaarden. Dus er komt geen aanvullende overeenkomst. Mocht je het niet eens zijn met deze voorwaarden, dan verzoeken wij je om contact op te nemen met ons. Voor 25 mei 2018 zullen wij alle verenigingen nog expliciet wijzen op onze voorwaarden.
  Als een lid aangeeft dat zijn gegevens moeten worden verwijdert, hoe handelen je dan?
  Een lid / relatie heeft inderdaad dat recht. Dat betekent dan ook dat deze persoon geen lid meer is van jouw vereniging en niet meer kan spelen, want deze persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld nodig om het digitaal wedstrijdformulier in te vullen. Meer informatie over het afmelden van leden staat beschreven op de volgende pagina:
  • Leden en relaties afmelden
  De website van onze vereniging loopt via Sportlink, is deze veilig?
  Een website is voor het openbaar publiceren van alle gegevens van je vereniging. Maar indien je ook persoonsgegevens publiceert op jullie openbare website, zoals bij verjaardagen, dan moet je lid hier wel toestemming voor hebben gegeven. Je lid kan zijn toestemming verlenen of intrekken via de app van jouw sportbond, mits deze via Sportlink wordt aangeboden. Dit geldt voor de volgende sportbonden: KNZB, NHV, KNBSB, KNKV, NBB, KBHB en KNVB.
  Indien je Club.website van Sportlink gebruikt, dan bestaat de mogelijkheid om aan elk lid de ‘mijn login’ optie te geven. Hiermee kan het lid zijn eigen persoonsgegevens wijzigen. Sportlink zorgt ervoor dat het verkeer van deze ‘mijn login’ optie zo veilig mogelijk zal verlopen.
  Hoe gaan media producten (web, app en TV) of Club.dataservice om met persoonsgegevens?
  Het lid / relatie bepaalt in welke mate zijn persoonsgegevens mogen worden gepubliceerd. Indien de vereniging / het lid is aangesloten bij de sportbonden die een app afnemen bij Sportlink, dan kan deze persoon dit zelf regelen via de app. Dit geldt voor de volgende sportbonden: KNZB, NHV, KNBSB, KNKV, NBB, KBHB en KNVB. In andere gevallen dient het lid dit op een andere wijze aan te geven bij de vereniging of bond.
  De keuze van het lid / de relatie (via de app of anders) wordt direct verwerkt in de mediaproducten (web, app en TV) en in Club.dataservice. Dus als een persoon heeft aangegeven dat zijn gegevens niet mogen worden gepubliceerd, dan zullen deze persoonsgegevens niet meer worden doorgegeven aan deze producten.