• De teamindelingen, voor het nieuwe seizoen 2024 – 2025, worden zondag 16 juni a.s. begin van de avond op de website van Robur et Velocitas bekendgemaakt.

    Vanaf 17 juni a.s. kan er met de nieuwe teams twee weken worden getraind. We sluiten de accommodatie op 29 juni a.s. De zomerstop duurt tot 19 augustus a.s.