•  

   

   

  Teamindelingen 17 juni a.s. op de Robur website

  We zijn met alle teams nog volop aan het trainen en gaan door tot in ieder geval 4 juli. Ondertussen wordt achter de schermen alweer hard gewerkt om alles voor het nieuwe seizoen op tijd voor elkaar te krijgen. De trainers en coördinatoren zijn druk bezig met de teamindeling voor het volgende seizoen. Tegelijk wordt geïnventariseerd welke trainers door gaan en daar waar gaten vallen, worden nieuwe trainers gezocht.

   

  Teamindeling criteria

  In maart is op de Robur website (https://www.roburetvelocitas.nl/proces-teamindelingen-20-21/) en in  Rood Wit het proces van de teamindelingen uitgelegd. De spelers worden in een team ingedeeld op leeftijd, op niveau en sociaal aspect speelt op ook rol. De coördinatoren hebben afstemming en overleg met de trainers om tot de teamindelingen te komen. De komende twee weken worden hierin de puntjes op de i gezet om de teams evenwichtig in te delen.

   

  Bekendmaking teamindelingen

  Op 17 juni zijn de teamindelingen voor seizoen 2020-2021 te vinden op website Robur.

   

  Overschrijven en opzeggen

  Een cruciale datum daarin is 15 juni, de uiterste datum waarop een speler in principe overschrijving kan aanvragen naar een andere voetbalvereniging én kan opzeggen als hij/zij wil stoppen met voetballen. Zie ook:  https://www.roburetvelocitas.nl/mededelingen-bestuur/.

   

  Toelichting op teamindeling

  Mocht je een toelichting willen hebben op de teamindeling, neem dan contact op met jouw trainer van het huidige team. Dit kan van 17 tot 24 juni. Mocht er, nadat er contact is geweest met de trainer, een verdere toelichting nodig zijn, dan kan je je aanmelden voor een gesprek bij de coördinator van de leeftijdscategorie waar je nu in speelt. Dit kan tot 30 juni. Eventuele toelichtings-gesprekken vinden plaats in de eerste week van juli.

   

  Een toelichting kan gegeven worden, dit betekent niet dat de indeling wordt aangepast!

   

  Data

  • Voor 15 juni       uiterste datum overschrijven
  • 17 juni                 bekendmaking teamindelingen
  • 17 tot 24 juni     mogelijkheid gesprek met trainer voor toelichting
  • 24 tot 30 juni    aanvragen gesprek met coördinator
  • Voor 4 juli           gesprek coördinator voor toelichting

   

   

   

   

   

   

   

  Coördinatoren en mailadressen

   

  Tot slot

  Elk jaar is het weer een uitdaging om teams in te delen. Dit jaar 50 teams en bijna 600 spelers! Wij streven ernaar op een zorgvuldige en integere wijze onze spelers op het juiste niveau en in het juiste team in te delen. Wij vragen begrip voor de moeilijke keuzes die wij soms moeten maken.

   

  Namens het bestuur van Robur et Velocitas

   

  Met vriendelijke groet,

   

  Harry Koldenhoven

  Hoofd Technische Coördinatie

  harry.koldenhoven@roburetvelocitas.nl