• Wanneer is de teamindeling van de jeugd bekend?

  Eén keer per jaar wordt de teamindeling vastgesteld voor het hele seizoen. Op 20 juni a.s. wordt de teamindeling voor het seizoen 2022-2023 bekend gemaakt.

  Wie gaat over de teamindeling?

  Harry Koldenhoven, hoofd technische coördinatie, beslist uiteindelijk over de teamindeling. Voor de teamindelingen krijgt hij input van de trainers en de technisch coördinatoren. Ook de leiders en algemeen coördinatoren kunnen om advies gevraagd worden. Om een nog scherper beeld te krijgen van een speler, kan ook een interne scout worden ingeschakeld. De interne scout bekijkt de speler dan tijdens één of meer wedstrijden. Op het moment dat er sprake is van belangenverstrengeling dan zal Robur dat zorgvuldig meenemen in de besluitvorming. Bij Robur heeft een trainer of coördinator nooit een doorslaggevende stem over de indeling van zijn eigen kind of zijn eigen team. Op deze manier waarborgen wij een integere totstandkoming van de teamindeling.

  Hoe wordt de teamindeling bepaald?

  Eerst bepalen we het aantal teams dat ingedeeld moet worden op basis van:

  • aantal spelers per leeftijdscategorie;
  • aantal spelers per team: het aantal spelers is afhankelijk van de leeftijdscategorie;
  • aantal teams per leeftijdscategorie.

  Leeftijd: bij het indelen gaan we uit van de door de KNVB gehanteerde leeftijdsklassen o.b.v. het geboortejaar:

  JO8

  2015

  JO9

  2014

  JO10

  2013

  JO11

  2012

  JO12

  2011

  JO13

  2010

  JO14

  2009

  JO15

  2008

  JO16

  2007

  JO17

  2006

  JO18

  2005

  JO19

  2005/2004

   

  Dispensatie

  Uitgangspunt is dat spelers worden ingedeeld bij de eigen leeftijdscategorie. Dispensatie is alleen mogelijk per uitzondering als:

  • de speler sociaal-emotioneel niet in staat om mee te komen in de eigen leeftijdscategorie;
  • de speler door fysiek ongemak (ziekte, lichamelijke beperking, aanzienlijke groei-achterstand) ver onder het niveau van de eigen leeftijdscategorie uitvalt;
  • Het aantal spelers in de leeftijdscategorie het noodzakelijk maakt om in een andere leeftijdscategorie te spelen. Dit mag niet ten koste gaan van spelplezier en ontwikkeling van de speler.

  Talentvolle spelers kunnen in een ‘oudere’ leeftijdscategorie worden ingedeeld als dit passend is voor hun voetbalontwikkeling.

  Niveau: Met niveau wordt al snel gedacht aan voetbaltalent. Maar er komt meer bij kijken; fysieke gesteldheid, winnaarsmentaliteit, doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen. De wil om te leren, de durf om fouten te maken, het kunnen toegeven van fouten en het willen ontvangen van feedback, maar ook kunnen accepteren dat je teamgenoten fouten kunnen maken.  

  Ook de positie waar een speler speelt telt mee vooral bij de teams die 11x11 spelen. Een team met bijvoorbeeld tien aanvallers is niet in balans.

  Sociale aspect: Eerste uitgangspunt bij de teamindeling is het niveau van de spelers. Maar als het mogelijk is houden wij ook rekening met het sociale aspect. Bijvoorbeeld: vriendjes, al langer samenspelen in een team en de karakters van kinderen.  Bij spelers vanaf de JO17 kan het sociale aspect prevaleren boven het niveau.

  Met ons spelersvolgsysteem DotComSports volgen wij onze jeugdspelers en leggen informatie vast over het de ontwikkeling en niveau van de spelers.

  Uitgangspunt is dat elke speler in een team speelt wat past bij zijn voetbalkwaliteiten, waar hij het beste tot zijn recht komt en waar hij met plezier voetbalt.

  Blijft een teamindeling voor heel ‘t seizoen ongewijzigd?

  Ja, in beginsel wel. Maar, ondanks alle zorgvuldige overwegingen moeten we soms wel eens constateren dat “iets” niet werkt. Het kan zijn dat door blessures of andere oorzaken er wijzigingen moeten plaatsvinden in de teamindeling. Ook kan het dat een speler zich ontwikkelt zodat een hoger team of andersom, een lager team, passender is. Dan gaan wij in overleg om te kijken welk team beter bij de speler past. Eventuele aanpassingen op de teamindelingen zullen, in deze situaties, zoveel mogelijk plaatsvinden in de winterstop. De trainer zal de speler gedurende het seizoen coachen en begeleiden op zijn ontwikkelpunten en hierover in gesprek zijn met zijn spelers. Een eventuele tussentijdse wijziging mag hierdoor geen verrassing zijn.

  Tot slot

  Wil je helpen om onze spelers beter in kaart te brengen, laat het mij dan weten. Meld je aan als interne scout, om wedstrijden bekijken van teams en te letten op de voetbalkwaliteiten van de spelers. Of word technisch coördinator. In diverse leeftijdscategorieën hebben wij nog vacatures voor technisch coördinatoren. En als je trainer wil worden van een team: mail me!

  met sportieve groet,

  Robur et Velocitas

  Harry Koldenhoven

  Hoofd Technische Coördinatie

  harry.koldenhoven@roburetvelocitas.nl