• Update corona-trainingen - aangepast trainingsschema

   

   

  We trainen weer! En daar willen we graag mee door gaan. Maar dan hebben we wel hulp nodig. We zoeken ouders die zich de komende  periode voor een paar avonden vrij willen maken om er voor te zorgen dat we op dezelfde goed georganiseerde wijze de trainingen kunnen begeleiden zoals we deze eerste anderhalve week hebben gedaan.

  In dit bericht;

  -      een korte terugblik

  -      enkele aanpassingen in aanpak en trainingsschema

  -      hoe verder

  Een korte terugblik

  Sinds premier Rutte toestemming heeft gegeven dat er onder strikte voorwaarden weer gevoetbald mag worden zijn ook de trainingen bij Robur et Velocitas weer begonnen. Vanwege deze strikte regels vereist dat een behoorlijke voorbereiding en begeleiding. Zo hebben we speciale aanrij- en ophaalroutes gemaakt op onze parkeerplaats. Ook op de accommodatie zijn linten gespannen om te zorgen dat alles zo veilig mogelijk verloopt. Begeleiders zorgen er voor dat de materialen klaar staan en dat deze ook dagelijks weer worden gereinigd. We hebben de begeleiding voorzien van de bekende “hou-afstand-hesjes. En de trainers van aangepast oefenmateriaal voorzien om er voor te zorgen dat de training toch leuk blijft ondanks de 1,5-meter afstand-regel.

  Zoals jullie hebben gezien, is er door een kleine groep vrijwilligers intensief gewerkt om alles goed voor te bereiden en alles goed te begeleiden. Sommigen waren hiervoor zelfs dagelijks op de accommodatie aanwezig. En dat bleek ook echt nodig te zijn. De jeugd is enthousiast en de meesten houden zich goed aan de regels. Maar je ziet dat het echt nodig is om sommigen soms even aan de regels te herinneren. En dan blijkt helaas toch dat behoorlijk wat spelers deze regels niet altijd even serieus nemen. Dat is ook moeilijk als je eindelijk weer mag voetballen en je teamgenoten weer ziet. Maar accepteer het dat je er op aangesproken wordt en geef geen grote mond terug. En dat geldt zelfs voor trainers. Laat duidelijk zijn dat het 1,5 meter afstand houden van groot belang is om te voorkomen dat we terugvallen in een tweede corona-golf. Niet de regels volgen is niet trainen.

  Enkele aanpassingen

  De evaluatie heeft geleid tot een aantal aanpassingen

  • Het is weer toegestaan om eigen bidons mee te nemen.
  • Het trainingsschema is op enkele plaatsen aangepast. Dat kan zijn de aanvangstijd van de training of de locatie waar getraind wordt. Zo is het tweede trainingsmoment van de JO9 en JO10-teams verschoven naar de zaterdag. Bekijk het trainingsschema verder op deze site.

  Belangrijke maatregelen die niet veranderd zijn:

  • Clubhuis, kleedkamers en ballenhok blijven gesloten;
  • In trainingskleding naar het veld komen en thuis douchen;
  • Het is ouders nog steeds niet toegestaan de accommodatie te betreden;
  • Volg de aangegeven routes. Ingang is ingang en uitgang is uitgang!
  • Bij verkoudheidsklachten en/of koorts blijf je thuis;
  • JO13 t/m JO19 (bovenbouw) traint in groepen van maximaal 8 spelers.
  • Trainingsmateriaal en hesjes worden elke dag gewassen;
  • Spelers melden zich maximaal 5 minuten voor de training bij de ingang waarna de spelers direct door worden geleid naar het veld;
  • Trainingsmateriaal en ballen staan klaar op het veld, de teams zetten hun materiaal terug op de plek waar het klaarstond;
  • En voor iedereen ouder dan 12, dus ook de trainers: houdt 1,5 meter afstand

  Betreden en verlaten accommodatie Robur et Velocitas

  Het betreden en verlaten van de accommodatie gebeurt op gescheiden plekken. Volg de aangegeven routes.

  BRENGEN

  De poort bij de fietsen- en scooterstalling is alleen voor het betreden van de accommodatie en niet voor het verlaten.

  Per auto. Het afzetten gebeurt op de parkeerplaats aan de kant van de Vlijtseweg. Volg hierbij de aangegeven route (zie plattegrond). Vrijwilligers staan klaar om de kinderen op te vangen en naar het veld te begeleiden. Ouders blijven in de auto en vertrekken na het afzetten.

  Per fiets. Ouders/begeleiders zetten hun kind af op de parkeerplaats aan de zijde van de Curiestraat. Men vertrekt na het afzetten.

  De spelers zetten de fiets in de fietsenrekken en melden zich bij de ingang.

  HALEN

  Het verlaten van de accommodatie gebeurt bij de poort bij de parkeerplaats aan de kant van de Vlijtseweg.

  Per auto. De trainer brengt het team naar de parkeerplaats. De trainer ziet erop toe dat kinderen door hun ouder/begeleider worden opgehaald. Ouders/begeleiders parkeren hun auto op vak 4 (zie plattegrond) om de doorstroom te bevorderen voor ouders/begeleiders die kinderen komen brengen. Wij verzoeken de ouder/begeleider om uit de auto te stappen en naast de auto hun kinderen op te vangen.

  Per fiets

  Ouders/begeleiders met de fiets halen hun kind op bij de parkeerplaats aan de zijde van de Curiestraat.  

  Tot slot

  De werkwijze geldt voorlopig tot half juni maar nog steeds geldt dat dit dagelijks kan worden bijgesteld. We evalueren iedere week.

  Het betreden van de velden buiten trainingstijden is en blijft verboden.

  Wij hopen jullie voldoende te hebben geïnformeerd.

  Vragen? Bel ons!

  Namens het bestuur van Robur et Velocitas

  Met sportieve groet,

  Harry Koldenhoven                                       Eric Looijen

  06-24565871                                               06-52000354

  <De plattegrond voor halen en brengen>

  <Aangepaste indeling van veld 1 voor CORONA trainingen versie 2 op 11 mei>

  <Aangepaste indeling van veld 2 voor CORONA trainingen versie 2 op 11 mei> 

  En lees ook vooral de volgende protocollen:

  Protocol voor trainers

  Protocol voor spelers

  Protocol voor ouders

  Algemene-hygiëne maatregelen