• Geen vereniging zonder vrijwilligers.

  Het vrijwilligerswerk is onontbeerlijk voor een vereniging als Robur et Velocitas

  Het is de kurk waar onze vereniging op drijft en het bevordert het clubgevoel. Zonder voldoende vrijwilligers moet er gekozen worden voor bijvoorbeeld minder georganiseerde activiteiten of het inhuren van mensen die tegen betaling werkzaamheden verrichten. Juist de organisatie van diverse werkzaamheden en activiteiten door vrijwilligers onderscheidt een vereniging van een commercieel bedrijf. Momenteel zijn er ruim 250 leden als vrijwilliger  actief binnen onze vereniging. Hun inzet varieert van mensen die per jaar één bepaalde activiteit organiseren tot mensen die bijna dagelijks voor de vereniging beschikbaar zijn.  Robur et Velocitas beschikt helaas nog niet over een vrijwilliger die als vrijwilligerscoördinator optreed.

  Omdat vrijwilligerswerk binnen onze vereniging weliswaar vrijwillig maar niet vrijblijvend kan zijn, is het bij de werving van nieuwe mensen belangrijk om duidelijk aan te geven wat er van iemand verwacht wordt. Het bestuur heeft er naar gestreefd om van zoveel mogelijk functies duidelijke taakomschrijvingen op papier te zetten zodat iedereen vooraf kan bepalen of de functie waarvoor nieuwe mensen gezocht worden in zijn/haar interessesfeer ligt en of hij/zij voldoende tijd hiervoor beschikbaar wil stellen. 

  Robur is een grote vereniging met veel verenigingstaken. Voor al deze activiteiten zijn er mentoren die je wegwijs maken. 

  Zoek één taak uit die je vaker ( 2 à 3x per jaar) wilt doen.

  U kunt ook mailen aan vrijwilligers@roburetvelocitas.nl 

 • Aanmelden voor verenigingsvrijwilliger (* verplicht veld)