• Zonnepanelen op het dak van Robur.!!

   

   

   

   RTV Apeldoorn interview: klik hier

   

   

  Het is zover! Er komen zonnepanelen op het dak van Robur. En alle leden die in de omgeving van ons clubhuis aan de Anklaarseweg wonnen kunnen meedoen en inschrijven voor één of meer zonnecollectoren.

   

  Verduurzaming als speerpunt

  Het verduurzamen van het energiegebruik van Robur is een van de speerpunten van het bestuur. Uitfaseren van het gas, geleidelijkaan overgaan op LED-verlichting, allemaal plannen waarover in de vorige RoodWit al is geschreven. Ook is onderzocht of het tribunedak en het dak van clubgebouw geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen. In samenwerking met de buurtcoöperatie Zon op K&N (Kerschoten en de Naald) ontwikkelt de club een zonnepanelen installatie.  We gaan ruim 220 zonnepanelen leggen op het dak van het clubhuis en een deel van de tribune. Dit levert duurzaam opgewekte elektriciteit én financieel voordeel op voor Robur leden die mee doen aan het project.

   

  Waarom koopt Robur ze niet zelf?

  Robur is een zogenoemde grootverbruiker en betaalt daardoor veel minder energiebelasting dan een huishouden. Dat betekent dat het zelf opwekken van elektriciteit met zonnepanelen voor Robur financieel niet echt rendeert. De terugverdientijd is langer dan 15 jaar.

  Waarom zou je als Robur lid wel meedoen?

  • U wil graag meehelpen met verduurzaming
  • U heeft op uw eigen dak te weinig ruimte voor zonnepanelen
  • U heeft op uw eigen dak te veel schaduw
  • U heeft al zonnepanelen, maar niet genoeg om uw eigen verbruik te dekken
  • U hebt geen zin in een investering van een paar duizend euro voor een hele installatie op eigen dak, maar wilt wel een paar zonnepanelen
  • U heeft geen zin in gedoe op uw eigen dak
  • U wilt meer rendement van uw geld dan op een spaarrekening.

   

  Wie kan er meedoen?

  De belasting voordelen van deze landelijke regeling is gebonden aan bepaalde regels. Deze regeling heet de "Postcoderoosregeling". Met deze regeling krijgen deelnemers een energiebelastingkorting op zijn of haar energienota voor lokaal en duurzaam opgewekte elektriciteit.Dat betekent dat alleen Robur-leden die in het postcodegebied van Robur et Velocitas wonen of de aangrenzende postcodegebieden mee kunnen doen aan dit project. Het betreft in dit geval de leden die wonen in de postcodegebieden 7311, 7314, 7315, 7316, 7317 of 7345.

  Robur leden die buiten de aangegeven postcode gebieden wonen kunnen helaas niet meedoen aan dit project. Het bestuur van Robur zoekt naar andere mogelijkheden om die leden bij de verduurzamingsplannen te betrekken. Verduurzamen is immers een postcoderoos overstijgend aandachtsgebied waarbij we alle leden willen betrekken.

   

  Hoe werkt het?

  Leden van Robur in het opgegeven postcodegebied leggen een bedrag in € 315 voor een zonnepaneel en worden lid van de coöperatie Zon op K&N. Zij krijgen jaarlijks van hun energieleverancier de energiebelasting terug voor de stroom die dit paneel heeft opgewekt: het jaarlijks voordeel bedraagt circa € 30 euro per paneel. Daarnaast is het te verwachten dat de leden naar rato van hun deelname een eventueel kasoverschot van de coöperatie krijgen uitgekeerd.

   

  Ervaringen met een eerder project

  Een dergelijk project is eerder al in 2016 gerealiseerd op het dak van het wijkcentrum De Groene Hoven aan de Koninginnelaan. Hiervoor is de buurtcoöperatie Zon op K&N (Kerschoten en De Naald) opgericht en is een installatie van 140 panelen gerealiseerd. De installatie is in bezit van de 30 leden van de coöperatie. De installatie draait bijna twee jaar naar tevredenheid, zowel de milieuwinst als het financiële voordeel pakt uit zoals verwacht.

   

  Hoe werkt de postcoderoos regeling precies?

  Voor de stroom die u als deelnemer in dit collectief project opwekt, krijgt u vrijstelling van energiebelasting via uw energierekening  (ruim €0,12/kWh in 2018). Als u meedoet ontvangt u jaarlijks daardoor  ca. € 30,- per paneel terug van uw elektriciteitsleverancier.  De regeling- genaamd Regeling Verlaagd Tarief, oftewel postcoderoosregeling - loopt 15 jaar. In 15 jaar is uw voordeel dus naar verwachting circa € 450,- per paneel.

  Gedurende die 15 jaar maakt ook de coöperatie winst, uit de verkoop van de stroom. Die winst wordt evenredig verdeeld onder de deelnemers. Na 15 jaar wordt de installatie verkocht en de opbrengst wordt uitgekeerd aan de deelnemers.

  Helaas ondersteunen niet alle energieleveranciers deze postcoderoosregeling, dus het kan zijn dat u moet overstappen naar bijvoorbeeld Greenchoice, Qurrent, Engie of OM. Die overstap levert in veel gevallen een voordeel op, dat kan variëren van enkele tientjes tot wel 100 euro.

   

  Waarom een coöperatie?

  Er mag alleen maar gebruik gemaakt worden van de regeling als de deelnemers zich organiseren in een coöperatie. De coöperatie verkoopt de opgewekte elektriciteit  aan een marktpartij. Uit deze inkomsten worden de kosten voor onderhoud van de installatie en de administratie betaald. De ‘winst’ die  ontstaat, is nodig voor onderhoud en in standhoudend van de installatie. Het saldo wordt in overleg met de leden uitgekeerd.

   

  Wie zitten er achter Zon op K&N?

  De coöperatie Zon op K&N is opgezet in 2016 door actieve bewoners van de wijk kerschoten die opwekking van duurzame energie belangrijk vinden. Het bestuur bestaat uit vijf wijkbewoners. Zij worden in praktische zin bijgestaan door Zon op Nederland, een landelijke coöperatie die ruime ervaring heeft in dergelijke zonnestroomprojecten.

   

  Hoe kan ik meedoen?

  Alle leden van Robur et Velocitas die wonen in de postcodegebieden 7311, 7314, 7315, 7316, 7317 en 7345 kunnen meedoen. U kunt zelf bepalen voor hoeveel panelen u wilt inschrijven. De kosten bedragen ca. € 315,- per paneel.  Als er meer vraag is dan dat er zonnepanelen beschikbaar zijn, dan worden de zonnepanelen over zoveel mogelijk aanmelders verdeeld. We willen immers zoveel mogelijk leden mee laten doen.

   

  Meer informatie of direct inschrijven?

  Meer informatie  kunt u vinden op de website www.zonopken.nl. U kunt zich daar inschrijven.

  Wilt u eerst meer uitleg? Kom dan naar de informatieavond 31 oktober in ons clubhuis, aanvang 20:00. Of stel uw vraag per email aan:  zonopken@gmail.nl.

   

   

  Op zaterdagen 27 oktober en 3 november is Zon op K&N aanwezig in ons clubhuis om uitleg te geven over het zonnepanelenproject en om alle vragen te beantwoorden.

   

  Op woensdag 31 oktober is er een Informatie avond in ons clubhuis, aanvang 20:00