• Mirjam Jebbink, vertrouwenscontactpersoon

  Waarom een vertrouwenscontactpersoon?

  Robur et Velocitas vindt het belangrijk dat iedereen binnen de vereniging veilig en met plezier kan voetballen. Daarbij hoort
  dat er niet wordt gepest, geïntimideerd of gediscrimineerd.
  Kortom, ongewenst gedrag wordt niet getolereerd. Als zoiets toch gebeurd is het belangrijk te weten dat je
  terecht kunt bij een onafhankelijke vertrouwenscontactpersoon (VCP).

  De VCP bij Robur et Velocitas is Mirjam Jebbink. Zij is het eerste aanspreekpunt voor iedereen binnen de vereniging die
  een vraag of klacht heeft over ongewenst gedrag en daar met iemand over wil praten. Zo’n gesprek is vertrouwelijk. De
  vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor, geeft raad en kan doorverwijzen voor geschikte hulp.

  Waar kun je de VCP voor benaderen:

  • Mishandeling
  • Stelselmatige pesterij
  • Discriminatie
  • Seksuele intimidatie
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag

  Hoe kun je de VCP benaderen:

  Via het emailadres vcp@roburetvelocitas.nl kun je je melden en vragen om een gesprek en je telefoonnummer geven. Mirjam neemt dan contact met je op. Zij is een vrijwilliger die de vereniging goed kent. In verband met haar reguliere werk en gezin is ze niet altijd in de gelegenheid direct te reageren. Ze probeert dat zo snel mogelijk te doen.

  Als het heel dringend is kun je ook contact opnemen met het vertrouwenspunt sport van NOC*NSF. Deze hulplijn is op werkdagen bereikbaar van 8 tot 22 uur en op zaterdag van 12 ?? 16 uur. Het telefoonnummer is 0900 - 202 55 90. (€ 0,10 per minuut) of per e-mail via vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl en via de website www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport

  Wat mag je verwachten van de VCP

  Een luisterend oor. Eerste opvang/aanspreekpunt binnen de vereniging voor vragen, problemen en meldingen met betrekking tot ongewenst gedrag.

  Samen kijken naar een mogelijke oplossing (degene die meldt of vraagt bepaalt wat hij wel of niet wil)

  Doorverwijzen en/of begeleiden naar hulpverlening/politie

  Vertrouwelijke behandeling volgens het protocol ‘sociaal veilige sportomgeving" van het NOC*NSF.

  Advisering van het bestuur over preventieve maatregelen.

  Waar is de VCP o.a. niet voor:

  • Meningsverschillen met trainers of leiders
  • Klachten over elftalindelingen
  • Sportinhoudelijke vragen